top of page

Styrelsen.

Alla ideella föreningar behöver ha en styrelse som ansvarar för organisationens verksamhet och förvaltning. NGIF:s styrelse består av ordförande, kassör, sekreterare och ledamöter. Tillkommer gör även ett antal suppleanter samt försäkringsansvarig och ansvarig för medlemsregistret.

Lotta Andersson

Ordförande

Lennart Knorring

Kassör

Anna Svedlund

Alejandro Ozano

Sandra Svensson

Jimmy Ström

Daniel Harnestam

Mats Lindberg

bottom of page