top of page

Om oss.

Gymnastik och idrott för alla

Nävekvarns gymnastik och idrottsförening bildades den 12 mars 1926. Vårt ändamål är att bedriva tävlings-, motions- och friluftsverksamhet för alla åldrar. Vi arbetar för en stark gemenskap i en miljö som är välkomnande, respektfull och där du kan uppfylla dina personliga mål i aktiviteten du deltar i. För oss är det viktigt att alltid ha kul oavsett om det är träning eller tävling. Välkommen!

Värdegrund.

Vi är måna om varandra och all vår verksamhet ska präglas av omtänksamhet och glädje.

Vi beter oss mot varandra såsom vi vill att andra ska vara mot oss. Respekt, ödmjukhet, uppmuntran och förståelse genomsyrar alla våra verksamheter. Vi är alla kompisar och ingen ska behöva känna sig utanför gemenskapen.


Vi tänker på varandra och kommer i tid till träningar, tävlingar och matcher. Vi accepterar inte mobbing, kränkningar eller våld. Vi är rädda om material och lokaler - det är vårt tillsammans.


Alla är välkomna hos oss - oavsett kön, könsidentitet/uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder. Det du behöver göra är enkelt - att följa våra gemensamma regler och tänka på vår värdegrund.


Vi har tydliga riktlinjer om du upplever att du eller någon annan på något sätt blir utsatt. Prata med din ledare eller kontakta styrelsen så hjälper vi till.

Säker förening.

Som medlem är du försäkrad.

Genom Riksidrotsförbundet (RF) är alla ledare, representanter och medlemmar försäkrade. Därför är det också väldigt vikigt att alla som deltar i en aktivitet är medlem i föreningen och därmed omfattas av en försäkring. Det är okej att prova på en aktivitet vid ett par tillfällen, men tävlingsidrott, exempelvis fotboll med olicensierade spelare, är inte tillåtet.


Vid resor är den som kör ansvarig för att fordonet är säkert, i godkänt skick samt att alla sitter säkert. Den som kör fordonet får inte vara påverkad och vid en eventuell situation agerar vi direkt.


Våra ledare ansvarar för att material som används i föreningens verksamhet vårdas och tas om hand på ett tillfredställande sätt, så att de också är säkra fortsättningsvis.

Alkohol och droger.

Vi är goda förebilder. Tobak, alkohol och droger förekommer inte i verksamheten.

Tobak, alkohol och droger hör inte hemma vid träning, tävling och match. Våra ledare är goda förebilder och om någon skulle komma påverkad ser vi till att hen avvisas och kommer hem på ett säkert sätt. Vi är självklart extra uppmärksamma på våra yngre medlemmar som är under 18 år.


Narkotika och dopningspreparat är förbjudet enligt svensk

lag och därför kontaktas polisen om det förekommer i verksamheten. Om du ser eller misstänker att någon i verksamheten använder narkotika eller dopingpreparat kontaktar du din ledare eller styrelsen.

Antidoping.

Det är fusk att dopa sig, det är farligt att dopa sig och det skadar idrotten.

Doping är användning av förbjudna medel som kan påverka prestationsförmågan. Alla som utövar organiserad idrott i Sverige omfattas av WADA:s globala dopingregler. I Sverige finns även en särskild dopninglag som gäller alla. På grund av hälsoriskerna med doping är det olagligt och kan ge upp till sex års fängelse.


Läs gärna mer på Antidoping Sverige där det finns mycket bra information. NGIF har en framtagen antidopingplan med riktlinjer. Som ledare och medlem är det viktigt att du har tagit del av den. 

Historia.

Historia.

Text kommer snart. Text kommer snart. Text kommer snart. Text kommer snart. Text kommer snart. Text kommer snart. 

Text kommer snart. Text kommer snart. Text kommer snart. Text kommer snart. Text kommer snart. Text kommer snart. Text kommer snart. Text kommer snart. Text kommer snart. Text kommer snart. Text kommer snart. Text kommer snart. Text kommer snart. Text kommer snart. Text kommer snart. Text kommer snart. Text kommer snart. Text kommer snart.

Tidslinje kommer snart

Våra dokument

Här du hittar du våra stadgar och årsmötesprotokoll.

bottom of page