top of page
pexels-belle-co-1000445.jpg

Engagera dig.

Utan ideella krafter stannar idrotten i Sverige

Utan er, ingen verksamhet

Kanske har du ett driv som är större än pengar och vill vara ledare eftersom du brinner för idrott, träning eller en sport. Du kanske vill vara del i ett socialt sammanhang, utveckla dig själv eller bidra till att barn och unga ska kunna utöva sin idrott. Kanske vill du vara en del av dina egna barns fritid och på något sätt bidra till verksamheten. Kanske betydde det ideella ledarskapet mycket för dig när du var ung, och nu vill du också ge tillbaka lite. 

Anledningarna kan vara många, men oavsett är ditt engagemang otroligt viktigt! Den svenska idrottsrörelsen bygger på ideella krafter från ledare och tränare. Utan er - ingen verksamhet. 

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något

90% av oss alla har någon gång under sin uppväxt varit medlem i en idrottsförening . De flesta ser kanske ledaren på fotbollsplanen eller i gymnastiksalen framför sig. Men det är bara ett av alla uppdrag som finns i idrottsföreningen! Det finns mycket annat som måste fungera runt omkring. Det kan handla om att sälja fika, vara funktionär vid någon tävling eller att sköta föreningens sociala medier. Oftast krävs ingen erfarenhet - mest vilja!


Kanske har du något du vill testa på, tycker om eller vill utvecka? Hör av dig om du har någon idé! En idrottsförening bygger på att alla hjälps åt och är välkomna. 

Testa på

Det är bra att dela upp uppgifterna på flera personer så att alla orkar länge. Att ställa upp för ett kortare uppdrag, eller då och då, gör stor skillnad för föreningen!

Vill du testa på hur det är? Hör av dig så ordnar vi det.

IMG_1009_edited.jpg

Det är socialt, kul och du bidrar till ungas utveckling och framtid!

bottom of page